<<Върни се обратно

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 Cream_Hardener-blue_Big

  Втвърдител – син. Ускорява втвърдяването, не образува мехурчетa и се смесва безпроблемно. Проектиран е да бъде използван в смес 50:1. Използва се като втвърдител на китовете произведени от Evercoat.

 

Ref # Количество Контейнер В кашон Тегло на кашон
101475 78 г Туба 24 2.395 кг

 

 Вижте раздела “Често задавани въпроси и отговори” и “Видео Обучение” за повече информация при работа с китовете и филерите на Evercoat™

 Запознайте се с Информационния лист за безопасност преди използването на продукта.

 

Информационен лист за безопасност