<<Върни се обратно

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

 Easy Sand-flowable. Лесно обработваем и саморазливен пълнител. Има много добра слепваща и преливаща способност към другите материали. Използва се за много фино и финално нанасяне. Запълва микроскопични шуплички, драскотини, леки неравности и за добиване на перфектност при обработката. Залепва много добре към гола, галванизирана и поцинкована стомана, алуминий, твърда и полутвърда пластмаса, файберглас и термично обработена пластмаса. Това е двукомпонентен полиестерен материал, който съдържа Hattonite™, за да добие оптимална способност за обработване.

 Това е част от MetalWorks® System. Синият втвърдител е включен към него.

 Забележка: Този продукт е много „тънък” и се разлива, ако се нанесе в по-големи количества на вертикална повърхност. Не се препоръчва да се използва като кит за дебели запълвания. Ако някой се нуждае от по-плътен пълнител, то този продукт може да се смесва с премиалните пълнещи китове на Everecoat™ за да се достигне необходимата консистенция без да се нарушават качествата на продуктите.

 

Ref # Количество Контейнер В кашон Тегло на кашон
101669 880 мл Туба помпа 6 6.667 кг

 

 Вижте раздела “Често задавани въпроси и отговори” и “Видео Обучение” за повече информация при работа с китовете и филерите на Evercoat™

 Запознайте се с Информационния лист за безопасност преди използването на продукта.

 

Техническа информация

Информационен лист за безопасност