<<Върни се обратно

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

 Z- Grip е супер олекотен много натрупващ кит, който се слепва изключително здраво към повърхността. Много лесно се шлайфа без голямо съпротивление и се прелива с обработваната повърхност без да оставя „линии”. Спестява абразивни материали. Може да се нанася както върху гола, така и върху галванизирана или поцинкована стомана, фибро стъкло, алуминий и SMC. Може да се използва и за козметични поправки върху фибро стъкло и сглобки. Формата му не се променя с времето.

 

Ref # Количество Контейнер В кашон Тегло на кашон
101667 3 л Кутия 4 14.969 кг

 

 Забележка 1: При запълване на структурни места с висок процент на стрес е желателно да се използва за основа Fiber Tech™, Metal-2-Metal® или други подходящи подсилващи китове.

 Забележка 2: Тези китове на Evercoat имат една много добра способност – те могат да се обработват в не напълно засъхнало състояние. Това спестява изключително много време, както и отделянето на така неприятния и вреден прах. Повърхността се обработва в момента точно преди да е втвърдило напълно (специалист би определил веднага точното време кога). Времето за този вид обработка е много ограничено и зависи от външната температура и от количеството втвърдител, което е сложено в него. Използват се специални пили (рендета) или внимателно се зашлайфат с шкурка №40, докато се стигне нужното ниво. Ако шкурката „забира” кита, то тогава е много рано за този процес. Трябва да се рони. След като е достигнато нужното ниво, изчаква се да изсъхне напълно и се дообработва с шкурка №80 или №100 (за предпочитане) до изглаждане на повръхността.

 

 Вижте раздела “Често задавани въпроси и отговори” и “Видео Обучение” за повече информация при работа с китовете и филерите на Evercoat™

 Запознайте се с Информационния лист за безопасност преди използването на продукта.

 

Техническа информация

Информационен лист за безопасност