Условия за ползване на www.tppeak.com

Top Peak Supply Privacy Policy
 

 Трябва да приемете следните условия: С използването на гореспоменатият сайт, вие трябва да се съгласите с условията които следват. Ако не сте съгласни с тях, то вие трябва веднага да напуснете уеб сайта. Топ Пиик Суплай си запазва правото да преработва и променя условията за ползване по всяко време. Всяка визита на сайта трябва да има точно опеделена насоченост. Този сайт е създаден единствено с цел да дава информация относно Топ Пиик Суплай, партньорите му, новини, история и продуктите които компанията дистрибутира.

 Copyright© 2012 Top Peak Supply: всичките права са запазени. Уеб страницата на Топ Пиик Суплай притежава информация, която е запазена марка само на фирмата. Такава информация може да включва комюникация, програми, видео, статии, скриптове, снимки, графики, анимации, музика, звуци и други материали и услуги. Топ Пиик Суплай абсолютно забранява, копиране, използване и препродаване на информацията, както за лични така и за комерсиални нужди. Използването на сайта е само за информация, всякакво друго използване е противозаконно.

 Търговска марка: Името “Топ Пиик Суплай ” (Top Peak Supply) и нейговото лого са регистрирана търговска марка. Никой не може да ги използва при каквито и да е условия без предварително написана молба и удобрена от Топ Пиик Суплай.

 Информацията която е предсатавена на сайта е представена, както Топ Пиик Суплай е намерил за най-акуратно. Може да има допуснати грешки, които компанията ще направи всичко възможно да поправи по най-бързият начин. Техническите информации, която сайта предоставя може да имат грешки направени при превода или може да са несъвместими с изразите и думите, които се използват в съответната държава. Информацията може да се променя или подновява по всяко време без предупреждение.

 Свържете се с вашият локален дистрибутор за повече информация относно продуктите, цени, обслужване и др. Дистрибутирането на продуктите се извършва от независими един от друг дистрибутори и те могат да дадат собствена ценова листа и условия при продажбата. ТОП ПИИК СУПЛАЙ ЩЕ РАЗГЛЕДА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ И ОПЛАКВАНЕ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ОТКЛОННЕНИЯ ОТ ГАРАНТИРАНИТЕ КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТИТЕ И С НАЙ-ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ И ЩЕ ВЗЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАМИРАНЕ НА ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ. ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ТОЗИ САЙТ СА САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА И ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЪОБРАЗЯВАКИ СЕ С ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИЗИЗКВАНИЯ НА ФАБРИКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРЕДСТАВЕНА ОТ ТОП ПИИК СУПЛАЙ.

 ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ: ТОП ПИИК СУПЛАЙ НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ АКО ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО НЯКОЙ ПОЛУЧИ НАРУШАВАНЕ НА ОПЕРАЦИОНАТА СИСТЕМА ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ВЛИЗАНЕ НА ХАКЕРИ ИЛИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ХИПЕРЛИНКОВЕ В НАШИЯТ САЙТ, КАКТО И ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ЗАГУБИ ВЪВ ВАШИЯТ БИЗНЕС, ЗАГУБА НА ДАННИ И Т.Н.

 

Използване на поща: Ние не използваме или препродаваме каквато и да е персонална информация, която би ни била предоставена от вас. Изпращайки ни такава информация вие трябва да се съобразявате и с специалните изисквания на сайта. Изпращайки каквато и да е информация или документация към Топ Пиик Суплай, ние гарантираме конфидентност, но от друга страна ние си запазваме правото да използваме всички идеи, техники и инструкции които са ни предоставени.

 Линкове към други сайтове: Сайта на Топ Пиик Суплай може да има или да поставя по всяко време линкове към други сайтове без предупреждение. Тези линкове са към спонсори на сайта и компанията. Топ Пиик Суплай не носи отговорност за тези сайтове.

 Забележка: Топ Пиик Суплай е официален вносител на продуктите на Evercoat™. Някои продукти може да не се дистрибутират на бългаският и европейският пазар, но могат да се доставят при определени условия.

 www.tppeak.com 

 е-мейл: tppeak@tppeak.com